Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

Duşuşyklaryň ikisi bilen ýurdumyzyň futbol çempionmatynyň 18-nji tapgyryna badalga berildi.

Balkanabatda ýerli “Nebitçi” paýtagtymyzyň “Köpetdagyny” kabul etdi. Bu duşuşyk myhmanlaryň ýeňşi bilen tamamlandy.

 

13.09.2019 (anna)

“Nebitçi” – “Köpetdag”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

 

“Türkmenistan: Sport” teleýaýlymy Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan gyzykly futbol duşuşyklaryny göni ýaýlymda alyp bermegini dowam edýär.

 

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň 8-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.