Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Bolgariýada okuw-türgenleşigini geçirer

 

Futzal boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy 27-nji iýun – 10-njy iýul aralygynda Bolgariýanyň Gabrowo şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer. Milli ýygyndymyzyň baş tälimçisi horwatiýaly hünärmen Robert Grdowiç okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna futzal ligasynda çykyş edýän toparlaryň 17 oýunçysy çagyrypdyr. Okuw-türgenleşiginiň dowamynda ýygyndy toparymyz ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirer.

Horwatiýaly baş tälimçä ýerli hünärmenler Guwanç Kanaýew, Mergen Ataýew hem-de Ýeňiş Aşyrow kömekleşerler.

 

Futzal boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň düzümi:

T/b

Familiýasy, ady

Topary

Wezipesi

 

1.

Baýramow Meretgeldi

«Köpetdag»

Derwezeçi

2.

Baýramow Şöhrat

«Senagatbank»

Derwezeçi

3.

Sapardurdyýew Berdimyrat

«Talyp Sport»

Derwezeçi

 

4.

Ataýew Watan

«Köpetdag»

Futzalçy

5.

Nuralyýew Orazguly

«Nesil»

Futzalçy

6.

Gurbannepesow Abdylla

«Migrasiýa»

Futzalçy

7.

Meredow Allaberdi

«Köpetdag»

Futzalçy

8.

Nepesow Rahatmyrat

«Senagatbank»

Futzalçy

9.

Rejepow Serdar

«Daýhanbank»

Futzalçy

10.

Kurbanow Allamyrat

«Talyp Sport»

Futzalçy

11.

Myradow Maksat

«Köpetdag»

Futzalçy

12.

Öwekow Ysmaýylmuhammet

«Talyp Sport»

Futzalçy

13.

Garajaýew Daýanç

«Talyp Sport»

Futzalçy

14.

Annagulyýew Mülkaman

«Talyp Sport»

Futzalçy

15.

Soltanow Maksat

«Deňizçi»

Futzalçy

16.

Sapargulyýew Arzuwguly

«Köpetdag»

Futzalçy

17.

Muhammetmyradow Öwezbaý

«Nesil»

Futzalçy

 

 

 

 

 

Tälimçiler düzümi

 

 

 

Grdowiç Robert

Baş tälimçi

 

 

Kanaýew Guwanç

Tälimçi

 

 

Ataýew Mergen

Tälimçi

 

 

Aşyrow Ýeňiş

Derwezeçileriň tälimçisi