Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türekmenistanyň futbol hem-de futzal milli ýygyndylaryny horwatiýaly hünärmenleri türgenleşdirer

 

51 ýaşly horwatiýaly hünärmen Ante Mişe Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi wezipesipesine belleniler. 45 ýaşly futzal hünärmeni Robert Grdowiç bolsa Türkmenistanyň futzal ýygyndysyny türgenleşdirmegine garaşylýar.

Bu barada Horwatiýanyň paýtagty Zagrebde Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Baş sekretary Arslan Aýnazarowyň Horwatiýanyň Futbol federasiýasynyň ýerine ýetiriji direktory Damir Wrbanowiçiň arasynda geçirilen duşuşykda belli boldy.