Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


"Hujand" - "Ahal": Toparlar çykyş etjek köýnekçelerini mälim etdiler

"Hujand" ýer eýesi hökmünde gyzyl, "Ahal" bolsa ak köýnekçede çykyş eder. Ýeri gelende aýtsak, bu toparlaryň arasyndaky pleý-off tapgyrynyň jogap oýny 13-nji martda Hujand şäherinde geçiriler. Bu duşuşyk Aşgabat wagty bilen 14:00-da başlanar. Bu toparlaryň arasynda Aşgabatda geçirilen birinji duşuşyk 1:1 hasabynda deňlikde tamamlanypdy.