Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


SONKY HABARLAR

Futzal boýunça Aşgabat şäheriniň açyk çempionatynyň nobatdakysyna badalga berildi

15-nji aprelde futzal boýunça Aşgabat şäheriniň açyk Çempionatynyň nobatdakysyna badalga berildi. Toparlaryň sekizisiniň gatnaşmagyndaky futzal çempionaty iki aýlawdan ybarat bolar. Birinji aýlawyň duşuşyklary ol 27-nji maýa çenli dowam eder. Ikinji aýlawyň duşuşyklaryny awgust-sentýabr aýlary geçirmeklik göz öňünde tutulýar.

Ýeri gelende aýtsak, geçen ýyl Aşgabat şäheriniň açyk çempionaty Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň “Galkan” (“Köpetdag”) toparynyň ýeňşi bilen tamamlanypdy. Aşgabat şäheriniň açyk birinjiliginiň duşuşyklary Olimpiýa şäherçesiniň “Sport toplumynda” geçiriler.

Futzal boýunça Aşgabat şäheriniň açyk Çempionatynyň

S E N E N A M A S Y

  1.  “KöpetdagAşgabat ş.
  2.  MigrasiýaAşgabat ş.
  3.  “DeňizçiTürkmenbaşy ş.
  4.  SenagatbankAşgabat ş.
  5.  “Gümrükçi” Aşgabat ş.
  6.  Milli goşunAşgabat ş.
  7.  Daýhanbank Aşgabat ş.
  8.  NesilAşgabat ş.

 

Birinji aýlaw

I tapgyr

Oýun №1 

“Köpetdag” – “Nesil”

2:0

Oýun №2 

“Migrasiýa” – “Daýhanbank”

3:1

Oýun №3 

“Deňizçi” – “Milli goşun”

7:3

Oýun №4 

“Senagatbank” – “Gümrükçi”

1:3

 

 

II tapgyr

22.04.2018 ý.

Oýun №5 

“Nesil” – “Gümrükçi”

10:00

Oýun №6

“Milli goşun” – “Senagatbank”

11:30

Oýun №7 

“Daýhanbank” – “Deňizçi”

13:00

Oýun №8 

“Köpetdag” – “Migrasiýa”

14:30

 

 

III tapgyr

29.04.2018 ý.

Oýun №9

“Migrasiýa” – “Nesil”

10:00

Oýun №10

“Deňizçi” – “Köpetdag”

11:30

Oýun №11

“Senagatbank” – “Daýhanbank”

13:00

Oýun №12

“Gümrükçi” – “Milli goşun”

14:30

 

IV tapgyr

06.05.2018 ý.

Oýun №13

“Nesil” – “Milli goşun”

10:00

Oýun №14

“Daýhanbank” – “Gümrükçi”

11:30

Oýun №15

“Köpetdag” – “Senagatbank”

13:00

Oýun №16

“Migrasiýa” – “Deňizçi”

14:30

 

V tapgyr

13.05.2018 ý.

Oýun №17

“Deňizçi” – “Nesil”

10:00

Oýun №18

“Senagatbank” – “Migrasiýa”

11:30

Oýun №19

“Gümrükçi” – “Köpetdag”

13:00

Oýun №20

“Milli goşun” – “Daýhanbank”

14:30

 

VI tapgyr

20.05.2018 ý.

Oýun №21

“Nesil” – “Daýhanbank”

10:00

Oýun №22

“Köpetdag” – “Milli goşun”

11:30

Oýun №23

“Migrasiýa” – “Gümrükçi”

13:00

Oýun №24

“Deňizçi” – “Senagatbank”

14:30

 

VII tapgyr

27.05.2018 ý.

Oýun №25

“Senagatbank” – “Nesil”

10:00

Oýun №26

“Gümrükçi” – “Deňizçi”

11:30

Oýun №27

“Milli goşun” – “Migrasiýa”

13:00

Oýun №28

“Daýhanbank” – “Köpetdag”

14:30

 

TFF-nyň Ýaryşlary guramak we geçirmek bölümi tel.: 36-34-32, faks 36-34-33.

TFF-nyň Tehniki bölümi tel.: 36-28-01