Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 25-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi

 

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 13-14-nji noýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 25-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

 

25-nji tapgyryň duşuşyklary:

13.11.2020 ý. (anna)

 “Aşgabat” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:15

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), E.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: B.Atdyýew (Tejen ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

 

14.11.2020 ý. (şenbe)

 “Energetik” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: Ç.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), A.Jumaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.)

 

 “Şagadam” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 15:45

Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)

 

“Köpetdag” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), B.Atdyýew (Tejen ş.)

Ätiýaçdaky emin: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)