Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 17-nji tapgyrynyň wagty süýşürilen duşuşyklarynyň eminleri bellenildi

 

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 17-nji noýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 17-nji tapgyrynyň wagty süýşürilen duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

 

17-nji tapgyryň wagty süýşürilen duşuşyklary:

17.11.2020 ý. (sişenbe)

 “Energetik” – “Aşgabat”

Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: M.Öwezdurdyýew (Mary ş.)

 

 “Ahal” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: B.Atdyýew (Tejen ş.), N.Garajaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)