Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 11-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi

 

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 27-nji maýda badalga alýan futbol çempionatymyzyň 11-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

27-nji hem-de 28-nji maýda geçiriljek duşuşyklarda “Aşgabat” – “Merw”, “Energetik” – “Nebitçi”, “Şagadam” – “Ahal” hem-de “Köpetdag” – “Altyn Asyr”   toparlary duşuşarlar.

 

27.05.2020 ý. (çarşenbe)

“Aşgabat” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:15

Duşuşygyň emini: Akmyrat Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Şageldi Hydyrow (Balkanabat ş.), Hursant Abdiýazow (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: Alibek Sapaýew (Daşoguz ş.)

Gözegçi emin: Raşit Pälwanow (Daşoguz ş.)

 

 “Energetik” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 18:00

Duşuşygyň emini: Çarymyrat Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Eziz Ýazmyradow (Aşgabat ş.), Akmyrat Jumaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Jumamyrat Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: Bagtyýar Atajanow (Daşoguz ş.)

 

28.05.2020 ý. (penşenbe)

 “Şagadam” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 17:15

Duşuşygyň emini: Begenç Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ahmet Begnazarow (Mary ş.), Berdimämmet Atdyýew (Tejen ş.)

Ätiýaçdaky emin: Babanazar Haknazarow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: Eldar Ramazanow (Aşgabat ş.)

 

“Köpetdag” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:00

Duşuşygyň emini: Resul Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Pälwan Pälwanow (Daşoguz ş.), Myrat Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Saparmämmet Gurbanow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: Maksat Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)