Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 1-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi

 

12.03.2019 (sişenbe)

“Altyn Asyr” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 17:00

Duşuşygyň emini: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

Gapdal eminler: A. Jumaýew, M.Nurberdiýew (ikisi-de Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: K.Seýdow (Aşgabat ş.)

 

 “Energetik” – “Köpetdag”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Gapdal eminler: B.Atdyýew (Tejen ş.), R. Ereşow (Türkmenabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş)

 

 “Şagadam” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 17:00

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gapdal eminler: M.Allaberdiýew, N.Garajaýew (ikisi-de Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

 

 “Ahal” – “Aşgabat” (geçirilen)