Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Birinli liganyň duşuşyklaryna badalga berildi

 

Paýtagtymyza wekilçilik edýän toparlaryň altysynyň gatnaşmagynda geçirilýän futbol boýunça birinji liganyň duşuşyklaryna badalga berildi.

Birinji liga futbol toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň Birinjiliginiň Aşgabat şäheriniň Merkezi zolagy boýunça ýaryşynyň birinji tapgyrynda ýer eýeleri ynamly ýeňiş gazandylar.

1.

“Hasyl”

Türkmen Oba hojalyk uniwersiteti (TOHU)

2.

“Kerwen”

Türkmen Döwlet ulag we aragatnaşyk instituty (TDUweAI)

3.

“Köpetdag-II”

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi

4.

“Bürgüt”

Futbol sport mekdebi (FSM)

5.

Amatly Gala

Ahal welaýatynyň Änew şäheri

6.

“Daýhanbank”

Türkmenistanyň döwlet täjirçilik banky

 

BIRINJI AÝLAW

I tapgyr:

10.06.2018 ý. (ýekşenbe)

1.

“Hasyl” – “Daýhanbank”    – 5:2

2.

“Kerwen” –“Amatly Gala”  – 3:1

3.

“Köpetdag-II” – “Bürgüt”   – 2:0

 

II tapgyr:

14.06.2018 ý. (penşenbe)

4.

“Daýhanbank”–“Bürgüt”

5.

“Amatly Gala”– “Köpetdag-II”

6.

“Hasyl” – “Kerwen”

 

III tapgyr:

18.06.2018 ý. (duşenbe)

7.

“Kerwen”– “Daýhanbank”

8.

“Köpetdag-II” –“Hasyl”

9.

“Bürgüt”–“Amatly Gala”

 

IV tapgyr:

21.06.2018 ý. (penşenbe)

10.

“Daýhanbank” –“Amatly Gala”

11.

“Hasyl”–“Bürgüt”

12.

“Kerwen”–“Köpetdag-II”

 

V tapgyr:

25.06.2018 ý. (duşenbe)

13.

“Köpetdag-II”– “Daýhanbank”

14.

“Bürgüt” – “Kerwen”

15.

“Amatly Gala”–“Hasyl”