Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Birinji liganyň toparlary Türkmenistanyň çempionatynda bäsleşerler

 

Birinji liga wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň çempionaty geçiriler.

Welaýatlarymyza hem-de paýtagtymyza wekilçilik edýän toparlaryň (“Kerwen” Aşgabat şäheri, “Olimp” Mary welaýaty, “Almaz” Daşoguz welaýaty, “Türkmennebit” Balkan welaýaty, “Tejen” Ahal welaýaty, “Derýaçy” Lebap welaýaty) gatnaşmagyndaky çempionat 24-30-njy noýabr aralygynda dowam eder.

Ýurdumyzyň birinjili paýtagtymyzdaky köpugurly “Aşgabat” stadionynyň sintetik örtükli türgenleşik meýdanynda geçiriler.  

 

Birinji liga futbol toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň Birinjiliginiň zolaklaýyn ýaryşlarynyň ýeňijileriniň arasyndaky jemleýji ýaryşynyň

SENENAMASY:

1.

“Almaz”

Daşoguz welaýaty

2.

“Türkmennebit”

Balkan welaýaty

3.

“Kerwen”

Aşgabat şäheri

4.

“Tejen”

Ahal welaýaty

5.

“Derýaçy”

Lebap welaýaty

6.

“Olimp”

Mary welaýaty

 

24.11.2019 ý. I tapgyr

1.

09:30

“Kerwen” – “Tejen”

2.

12:00

“Almaz” – “Olimp”

3.

14:30

“Türkmennebit” – “Derýaçy”

 

25.11.2019 ý. II tapgyr

4.

09:30

“Olimp” – “Tejen”

5.

12:00

“Almaz” – “Türkmennebit”

6.

14:30

“Derýaçy” – “Kerwen”

 

26.11.2019 ý. dynç güni

 

27.11.2019 ý. III tapgyr

7.

09:30

“Türkmennebit” – “Olimp”

8.

12:00

“Tejen” – “Derýaçy”

9.

14:30

“Kerwen” – “Almaz”

 

28.11.2019 ý. IV tapgyr

10.

09:30

“Olimp” – “Derýaçy”

11.

12:00

“Almaz” – “Tejen”

12.

14:30

“Türkmennebit” – “Kerwen”

 

29.11.2019 ý. dynç güni

 

30.11.2019 ý. V tapgyr

13.

09:30

“Tejen” – “Türkmennebit”

14.

12:00

“Derýaçy” – “Almaz”

15.

14:30

“Kerwen” – “Olimp”

 

Bellik: Ýaryş “Aşgabat” köpugurly stadionynyň sintetik örtügli ätiýaçdaky meýdançasyndageçirilýär.