Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


SONKY HABARLAR

Balkan welaýatynda birinji liganyň duşuşyklary başlandy

 

Balkan welaýatyna wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda geçirilýän futbol boýunça birinji liganyň duşuşyklary başlandy. Birinji liga futbol toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň Birinjiliginiň Balkan welaýatynyň zolagy boýunça ýaryşa sekiz topar gatnaşýar.                                        

1.

Türkmennebit

Balkanabat ş.

2.

“Serdar”

Serdar ş. Serdar etr.

3.

“Hazar”

Hazar ş.

4.

“Telekom”

Balkanabat ş.

5.

Gara Altyn

Balkanabat ş.

6.

“Balkan-II”

Balkanabat ş.

7.

Ak-ýol

Balkanabat ş.

8.

“Şagadam-II”

Türkmenbaşy ş.

 

I tapgyr:

1.

“Gara Altyn” – “Türkmennebit”    – 2:5

2.

“Balkan-II” –“Serdar”                    – 0:2

3.

“Telekom” – “Hazar”                     – 3:3

4.

“Ak-ýol” – “Şagadam-II” (geçirilen)

 

II tapgyr:

        15.06.2018 ý.

5.

“Telekom”–“Serdar”

 6.

“Balkan-II”– “Hazar”

 

17.06.2018 ý.

7.

“Türkmennebit” – “Şagadam-II”

8.

“Ak-ýol” – “Gara Altyn”