Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


“Kerweniň” başynda iki topar

 

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň ikinji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Geçirilen oýunlardan soň iki oýunda 6 utukdan toplan “Altyn Asyr” hem-de “Köpetdag” toparlarynyň ýaşlar düzümleri ýaryş tertibiniň öňdäki orunlaryny eýeleýärler.

Ýaşlar düzümleriniň arasyndaky futbol birinjiliginiň üçünji tapgyrynyň duşuşyklary 21-nji aprelde geçiriler.

Geçirilen duşuşyklaryň netijeleri:

 “Nebitçi II” – “Merw II” – 4:0

Gollar: 18, 66 Akmyrat Begjanow, 38 Döwletdurdy Bäjikow, 67 Abdyhalym Hojagylyjew (“Nebitçi II”)

Geçirien ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

Tomaşaçy sany: 100

 

 “Köpetdag II” – “Şagadam II” – 2:1

Gollar: 78 Nepesgeldi Ataýew, 83 Roman Galkin (“Köpetdag II”) – 63 Resul Nurmetow (“Şagadam II”)

Geçirilen ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş.)

Tomaşaçy sany: 100

 

 “Aşgabat II” – “Energetik II” – 2:4

Gollar: 43,80 Hojanazar Gurbanow (“Aşgabat II”) – 11 Eziz Maşadow, 27, 84 Kemal Annamuhammedow, 82 Teýmur Çaryýew (“Energetik II”)

Geçirilen ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş.)

Tomaşaçy sany: 50

 

“Aaltyn Asyr II” – “Ahal II” – 2:0

Gollar: 75 Rahman Myratberdiýew, 90+4 Begençmyrat Myradow (“Altyn Asyr II”)

Geçirilen ýeri: “Sport desga” stadiony, Gökje  (Aşgabat ş.)

Tomaşaçy sany: 50

 

Ýaryş tertibi II tapgyrdan soň:

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1.

“ALTYN ASYR II”

2

2

0

0

6-0

6

2.

“KÖPETDAG II”

2

2

0

0

5-2

6

3.

“ŞAGADAM II”

2

1

0

1

4-2

3

4.

“ENERGETIK II”

2

1

0

1

5-5

3

5.

“NEBITÇI II”

2

1

0

1

4-4

3

6.

“AŞGABAT II”

2

0

1

1

4-6

1

7.

“AHAL II”

2

0

1

1

2-4

1

8.

“MERW II”

2

0

0

2

0-7

0

 

Indiki tapgyr duşuşyklary:

III tapgyr:

Oýun 9.

21-nji aprel (ýe.)

“Ahal II” – “Nebitçi II”

 

Oýun 10.

21-nji aprel (ýe.)

“Energetik II”– “Altyn Asyr II”

 

Oýun 11.

21-nji aprel (şe.)

“Şagadam II”– “Aşgabat II”

 

Oýun 12.

21-nji aprel (ýe.)

“Merw II”– “Köpetdag II”