Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


“Dostluk” birinji orna mynasyp boldy

 

2020-nji ýylyň Birinji liga futbol toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň Birinjiliginiň Mary welaýatynyň zolaklaýyn ýaryşynda jemleýji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.

Geçirilen duşuşyklarda 19 utuk toplan “Dostluk” topary ýaryş tertibinde birinji orny eýeledi. 16 utukdan toplan “Hereket” bilen “Kuwwat” toparlary degişlilikde ikinji, üçünji orunlary eýelediler.

Mary welaýatyna wekilçilik edýän toparlaryň bäşisiniň baş baýrak ugrunda bäsleşendiklerini ýatladýarys.

 

X tapgyryň  netijeleri:

“Marguş” – “Hereket”         0-2

“Peşanaly” – “Kuwwat”      0-3

 

Birinjiligiň jemleýji tablisasy :

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1.

“Dostluk”             

8

6

1

1

24-10

19

2.

“Hereket”             

8

5

1

2

21-10

16

3.

“Kuwwat”         

8

5

1

2

21-8

16

4.

“Peşanaly”            

8

1

1

6

13-24

4

5.

“Marguş”            

8

1

0

7

11-22

3