Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


“Bagyr” birinji orunda

 

Ýurdumyzyň Bitaraplyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan 2004-nji ýylda doglan ýetinjek futbolçylaryň arasynda geçirýän futbol ýaryşynyň ikinji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Geçirilen iki tapgyrda iki ýeňiş gazanan “Bagyr” topary ýaryş tertibiniň öňdäki ornuny eýeleýär.

Alty toparyň gatnaşmagynda geçirilýän ýaryşyň 16-njy dekabra çenli dowam edýändigini ýatladýarys.

 

Gatnaşýan toparlar:

1.

Geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen
çagalar-ýetginjekler sport mekdebi (GOÝÇÝSM)

2.

Futbol sport mekdebi (FSM)

3.

“Bagyr” 3-nji toplumlaýyn sport mekdebi

4.

“Gökje” 3-nji toplumlaýyn sport mekdebi

5.

“Ahal”  Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebi

6.

“Olimp” orta sport mekdebi

 

I tapgyryň netijeleri:

1.

10:00

GOÝÇÝSM – “Olimp”

4-3

2.

12:00

FSM – “Ahal”

2-1

3.

10:00

“Gökje” – “Bagyr”

2-4

 

II tapgyryň netijeleri:

4.

10:00

 “Olimp” – “Gökje”

0-4

5.

10:00

“Ahal” – “Bagyr”

1-2

6.

14:00

GOÝÇÝSM – FSM Geçirilen 10.10.2018ý

 

Ýaryşyň tablisasy II tapgyrdan soň

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1.

“BAGYR”

2

2

0

0

6-3

6

2.

GOÝÇÝSM

1

1

0

0

4-3

3

3.

FSM

1

1

0

0

2-1

3

4.

“GÖKJE”

2

1

0

1

6-4

3

5.

“Olimp”

2

0

0

2

3-4

0

6.

“AHAL”

2

0

0

2

2-4

0

 

Bellik: Ýaryş Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň
“Sport desgasynda”we Bagyr ýaşaýyş jaý toplumynyň futbol meýdanynda geçiriler.