Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


“Aşgabat” bilen “Merw” deňme-deň oýnadylar

 

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 25-nji tapgyryna badalga berlip, onda “Aşgabat” topary Mary şäheriniň “Merwini” kabul etdi.

Esasy üns goragda jemlenen duşuşyk 0:0 hasabynda tamamlandy. Bu deňliginden soň utugyny 30-a ýetiren paýtagtymyzyň topary bäşinji orny eýelemegini dowam edýär. 24 utugy bolan “Merw” 6-njy orunda galdy.

Futbol çempionatymyzyň 25-nji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklary 14-nji noýabrda geçirilip, onda “Energetik” – “Nebitçi”, “Şagadam” – “Ahal” hem-de “Köpetdag” – “Altyn Asyr” toparlary duşuşarlar.

 

Geçirilen duşuşygyň netijesi:

 “Aşgabat” – “Merw” – 0:0

Duýduryşlar: 71 Daýanç Nuryýew, 90+3 Azat Rahmanow (“Aşgabat”) – 45 Pirmyrat Gazakow (“Merw”)

Geçirilen ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), E.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: B.Atdyýew (Tejen ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

 

Çempionatyň tablisasy XXV tapgyrdan soň:

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1.

“ALTYN ASYR” FK

24

19

4

1

67-17

61

2.

“AHAL” FK

23

15

4

4

42-18

49

3.

“ŞAGADAM” FK

24

10

7

7

36-25

37

4.

“KÖPETDAG” FK

24

10

7

7

29-20

37

5.

“AŞGABAT” FK

24

8

6

10

29-39

30

6.

“MERW” FK

24

7

3

14

24-38

24

7.

“NEBITÇI” FK

24

6

2

16

22-53

20

8.

“ENERGETIK” FK

23

2

3

18

18-57

9