Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Ýetginjekleriň arasynda ýurdumyzyň birinjiligi geçirilýär

 

Ýakynda Aşgabat şäherinde 2005-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça ýurdumyzyň birinjiligine badalga berildi.

 Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bilen Tütkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guraýan birinjiligine welaýatlarymyzyň ähli künjegine wekilçilik edýän toparlaryň 5-si (“Ahal”, “Balkan”, “Daşoguz”, “Lebap”, “Mary”) bilen birlikde paýtagtymyzyň 3 topary (“Aşgabat”, GOÝÇÝSM, “Köpetdag”) gatnaşýarlar.

Paýgatymyzyň Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň sport desgasynda geçirilýän bäsleşikde toparlar ilki “A” we “B” toparçasynda bäsleşýärler.

Her toparçada ilkinji iki orny eýelänler ýarym finalda güýç synanyşmaga mümkinçilik alarlar.

Çempionatyň ýeňijisi 13-nji sentýabrda kesgitlener.

 

I tapgyryň netijeleri:

А” topar

 “Daşoguz” –“Ahal” – 0-6

 “Lebap” –“Balkan” – 2-4

“B” topar

GOÝÇÝSM– “Mary” – 4-0

 “Aşgabat” – “Köpetdag” – 3-0

 

II tapgyryň netijeleri:

“A” topar

 “Ahal” – “Balkan” – 1-2

 “Daşoguz”– “Lebap” – 0-1

“B” topar

“Mary” –“Köpetdag” – 5-1

GOÝÇÝSM – “Aşgabat” – 3-0

 

“A” topar

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1

“Balkan”

2

2

0

0

6-3

6

2

“Ahal”

2

1

0

1

7-2

3

3

“Lebap”

2

1

0

1

3-4

3

4

“Daşoguz”

2

0

0

2

0-7

0

 

“B” topar

T/b

Toparlar

O

Ý

D

U

T

U

1

GOÝÇÝSM

2

2

0

0

7-0

6

2

“Mary”

2

1

0

1

5-5

3

3

“Aşgabat”

2

1

0

1

3-3

3

4

“Köpetdag”

2

0

0

2

1-8

0

Bellik: O-oýun, Ý-ýeňiş, D-deňlik, U-utulyş, T-top, U-utuk

 

III tapgyryň geçiriljek duşuşyklary (09.09.2019 ý.):

“A” topar

Oýun 9.      09:00   “Lebap” – “Ahal”

Oýun 10.  10:30  “Balkan”– “Daşoguz”

“B” topar

Oýun 11.  12:00 “Aşgabat” –“Mary”

Oýun 12.  13:30 “Köpetdag” –GOÝÇÝSM