Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

Türkmenistanly eminler FIFA-nyň emini Çarymyrat Gurbanow bilen FIFA-nyň kömekçi emini Ahmet Begnazarow Aziýa çempionaty – 2020-niň saýlama tapgyrynyň “D” toparçasynyň oýunlarynda eminlik etmäge çakylyk aldylar.

 

Türkmenistanly hünärmen Amangylyç Koçumow ýurdumyzyň wise-çempiony “Ahal” futbol klubunyň baş tälimçisi wezipesine bellenildi.

Ol bu wezipede 36 ýaşly Röwşen Meredowy çalyşdy.

 

Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogynda ýarym finala çykan toparlar belli boldy.

Ýarym finalda “Altyn Asyr” – “Aşgabat” bilen “Köpetdag” bolsa “Ahal” topary bilen duşuşar.

 

 

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy (U16) Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyryna gatnaşmak üçin Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine geldi.

 

18.09.2019 (çarşenbe)

“Nebitçi” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

 

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň 9-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.

 

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 18-nji tapgyrynyň duşuşyklaryny geçiren “Altyn Asyr” bilen “Ahal” toparlary nobatdaky ýeňişlerini gazandylar.