Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


SONKY HABARLAR

Habarlar

Aziýa kubogynda üçünji duşuşygyny geçirýän Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ilkinji 11-ligi belli boldy.

 

Türkmenistanyň milli ýygyndysy Abu-Dabiniň « Mohammed bin Zayed stadium» stadionynda oýundan öňki resmi türgenleşigini geçirdi.

 

Türkmenistanyň milli ýygyndysy Aziýa Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň soňky tapgyrynyň duşuşygyny Omanyň ýygyndy toparynyň garşysyna geçirer.

 

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň agzalary Aziýanyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň üçünji tapgyrynynyň duşuşygyny geçirmek üçin Abu-Dabi şäherine geldi. Milli ýygyndymyz bu şäherde ýerleşýän «Park Rotana» myhmanhanasynda düşledi.

 

Şu gün, 13-njy ýanwarda Türkmenistanyň milli ýygyndysy BAE-de geçirilýän Aziýanyň Kubogynda ikinji tapgyryň duşuşygyny geçirer.

 

Dubaýyň “Marriott” myhmanhanasynyň konferensler zalynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Baş sekretary Ispaniýanyň La-Ligasynyň Merkezi Aziýa we Eýrana jogapkär wekili Haiz Rahmani bilen duşuşyk geçirdi.

 

FIFA-nyň emini Ammar Al-Jneibiniň ýolbaşçylygyndaky BAE-li eminler topary Türkmenistanyň Aziýa Kubogyndaky ikinji duşuşygynda eminlik ederler.