Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

Ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony “Altyn Asyr” hem-de Kubok bäsleşiginiň ýeňijisi “Ahal” toparlary “Naýbaşy” kubok ugrundaky duşuşykda güýç synanyşarlar. Bu duşuşyk 20-nji iýunda (19:00) paýtagtymyzyň “Köpetdag” stadionynda geçiriler.

 

Çehiýanyň “Slawiýa” topary esasy düzüminiň dört oýunçysy bilen ýoluny aýyrýandygyny mälim etdi.

 

18.06.2018 (duşenbe)

“Kerwen” – “Daýhanbank”

Geçirilýän ýeri: Türkmen Döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň futbol meýdany (Aşgabat ş.)

“futsalworldranking.be” portalynyň habar bermegine görä, futzal boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy geçen aýdakysy ýaly dünýäde 75-nji orny eýeleýär. Öňküsi ýaly Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň 834 utugy bar.

16.06.2018 (şenbe)

“Balkan” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:30

 

Birinji liga boýunça Aşgabat şäheriniň zolak bäsleşiginde geçirilen iki tapgyrdan soň 6 utukdan toplan “Hasyl” bilen “Köpetdag II” toparlary öňdäki orunlary eýeleýärler.

 

Ikinji tapgyryň netijeleri:

 

14.06.2018 (penşenbe)

“Daýhanbank” – “Bürgüt”

Geçirilýän ýeri: “Sport desga” stadiony (Gökje ýaşaýyş jaý toplumy)