Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

Futzal boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy Aziýa çempionaty – 2020-niň saýlama tapgyryna taýýarlygynyň çäginde Kuweýtiň ýygyndy topary bilen ýoldaşlyk duşuşyklarynyň ikisini geçirer.

 

Gyrgyzystanyň futbol çempionatynda çykyş edýän Bişkegiň «Alga» toparynyň türkmenistanly legioneri Rahmet Şermetow toparyna ýeňiş getirdi.

 

FIFA-nyň emini Kim Daýangyň ýolbaşçylygyndaky günorta koreýaly eminler topary ýurdumyzyň çempiony “Altyn Asyryň” AFK-nyň Kubogy 2019-yň sebitleýin ýarym finalyndaky birinji duşuşygynda eminlik ederler.

 

Ýaşlar ýygyyndylarynyň gatnaşmagyndaky Merkezi-Aziýanyň Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatynyň jemleýji duşuşyklary geçirildi. Onuň netijesinde ýurdumyzyň ýaşlar ýygyndysy (U19) toplan bir utugy bilen bäşinji orny eýeledi.

 

Paýtagtymyzyň “Nusaý” stadionynda ýurdumyzyň Kubok bäsleşiginiň çärýekfinalynyň birinji duşuşygy geçirildi.

 

Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň hem-de Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň bilelikde guramagynda paýtagtymyzda “B” kategoriýany almak ugrunda  geçirilýän tälimçilik kursunyň ikinji güni amaly sapaklar bilen başlandy.

 

Ýurdumyzyň futbol boýunça Kubogynyň çärýekfinalynyň birinji duşuşyklarynyň eminleri bellenildi.