Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


SONKY HABARLAR

Habarlar

 

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň jemleýji – 28-nji tapgyrynda “Merwden” 2:1 hasabynda üstün çykan paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary bassyr bäşinji gezek çempionlyk derejesini gazandy.

 

Birinji liga wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň çempionatynyň bäşinji tapgyrynda üçünji ornuň ykbaly kesgitlenildi.

 

17.11.2018 (şenbe)

“Köpetdag” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

 

Türkmenistanyň kubogy ugrundaky bäsleşigiň finaly 21-nji noýabrda paýtagtymyzyň “Köpetdag” stadionynda geçiriler.  

 

Birinji liga wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň çempionatynyň üçünji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.

 

Türkmenistanyň kubogy ugrundaky bäsleşigiň finalynda çykyş etjek toparlar belli boldy. Bu abraýa ýarym final oýunlaryny netijeli geçiren “Köpetdag” bilen “Energetik” toparlary mynasyp boldular.

 

Birinji liga wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň çempionaty dowam edýär.

 

13.11.2018 (sişenbe)

“Köpetdag” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 16:00