Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionatyny ýokary guramaçylykly geçirmek üçin ýurdumyzyň ministrliklerinden we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan düzülen işçi toparynyň maslahaty geçirildi.

 

12-nji oktýabrda ýurdumyzyň futbol hem-de futzal klublaryny ygtyýarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçiriler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň mejlisler zalynda guraljak okuw maslahaty 10:00-dan 13:00 aralygynda dowam eder.

 

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynyň üçünji tapgyrynyň duşuşygynda myhmançylykda ýeňlişe sezewar boldy.