Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistanyň eminleri

 

2019-nji ýylyň Türkmenistanyň Milli Çempionaty Ýokary ligasy, Türkmenistanyň Kubogyny, 

Naýbaşy Kubogyny almak ugrundaky ýaryşlarda hyzmat etjek eminleriň SANAWY :

Familiýasy, ady

Şäher

Hünäri

1.

Haknazarow Babanazar

Aşgabat ş.

Emin

2.

Jumamyradow Jumamyrat

Aşgabat ş.

Emin

3.

Mämedow Resul

Aşgabat ş.

Emin

4.

Gurbanow Çarymyrat

Aşgabat ş.

Emin

5.

Allaberdiýew Begenç

Aşgabat ş.

Emin

6.

Goşanow Arslan

Tejen ş.

Emin

7.

Sapaýew Alibek

Daşoguz ş.

Emin

8.

Gurbanow Akmyrat

Aşgabat ş.

Emin/Eminiň kömekçisi

9.

Garajaýew Nariman

Aşgabat ş.

Emin/Eminiň kömekçisi

10.

Gurbanow Saparmämmet

Balkanabat ş.

Emin/Eminiň kömekçisi

11.

Ereşow Ruslan

Turkmenabat ş.

Emin/Eminiň kömekçisi

12.

Allaberdiýew Mergen

Aşgabat ş.

Eminiň kömekçisi

13.

Nurberdiýew Myrat

Aşgabat ş.

Eminiň kömekçisi

14.

Jumaýew Akmyrat

Aşgabat ş.

Eminiň kömekçisi

15.

Ýazmuradow Eziz

Aşgabat ş.

Eminiň kömekçisi

16.

Atdyýew Berdymämmet

Tejen ş.

Eminiň kömekçisi

17.

Hydyrow Şageldi

Balkanabat ş.

Eminiň kömekçisi

18.

Annamyradow Eziz

Balkanabat ş.

Eminiň kömekçisi

19.

Begnazarow Ahmet

Mary ş.

Eminiň kömekçisi

20.

Saparow Maksat

Mary ş.

Eminiň kömekçisi

21.

Pälwanow Pälwan

Daşoguz ş.

Eminiň kömekçisi

22.

Abdiýazow Hursant

Daşoguz ş.

Eminiň kömekçisi

23.

Kurambaýew Yhlas

Daşoguz ş.

Eminiň kömekçisi

Ätiýaç üçin eminler

24.

Jumamyradow Ahmet

Aşgabat ş.

Eminiň kömekçisi

25.

Jumamyradow Ýusup

Aşgabat ş.

Eminiň kömekçisi

26.

Şanazarow Merdan

Ýoleten ş.

Eminiň kömekçisi

27.

Isaýew Rowşan

Mary ş.

Eminiň kömekçisi