Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistanyň olimpiýa ýygyndysy Kataryň olimpiýasy bilen geçirjek ýoldaşlyk duşuşygynyň öňüsyrasy geçiren türgenleşik işleri suratlarda