Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň Ante Mişeniň ýolbaşçylygyndaky ilkinji türgenleşik-ýygnanyşygy suratlarda