Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistanyň ýygyndysy «Al-Jazira» toparynyň futbol akademiýasynda nobatdaky türgenleşikleri suratlarda