Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň okuw-türgenleşik ýygnanyşygyndaky üçünji ýoldaşlyk duşuşygy suratlarda