Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistanyň ýygyndy topary Malaýziýanyň çempiony bilen geçirjek ýoldaşlyk duşuşygynyň öňýanynda geçiren türgenleşigi suratlarda