Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Türkmenistan (U16) bilen Owganystannyň (U16) ýetginjekler ýygyndylarynyň arasyndaky duşuşyk suratlarda