Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Aşgabatda derwezeçileriň tälimçileriniň gatnaşmagyndaky Level-1 okuw kursunyň açylyş dabarasy suratlarda