Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


2001-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça Milli bahar baýramyna bagyşlanyp geçirilen bäsleşik suratlarda.