Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 21-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
17 Noýabr, 2022 ý.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi futbol çempionatymyzyň 21-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

21-nji tapgyryň duşuşyklary:

18.11.2022 ý. (anna)
“Aşgabat” – “Ahal”
Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)
Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)

“Nebitçi” – “Altyn Asyr”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: B.Atdyýew (Tejen ş.)
Kömekçi eminler: H.Abdiýazow (Daşoguz ş.), Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)
Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.)

“Köpetdag” – “Energetik”
Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: N.Garajaýew (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: K.Sapaýew (Daşoguz ş.)
Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

“Merw” – “Şagadam”
Geçirilýän ýeri: «Sport toplumy» stadiony (Mary ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: A.Gurbanow (Aşgabat ş.), R.Ereşow (Türkmenabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: W.Baluýans (Türkmenabat ş.)
Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2023.
Ähli hukuklary goragly.