Türkmenistanyň çempionatyna (“Naýbaşy futzal ligasy”) badalga berler
20 Iýun, 2022 ý.

24-nji iýunda toparlaryň sekizisiniň gatnaşmagynda geçiriljek “Naýbaşy futzal ligasy” nobatdakysyna badalga berler.

Paýtagtymyza, Balkan, Ahal hem-de Daşoguz welaýatlaryna wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagyndaky “Naýbaşy futzal ligasy” dört aýlawdan ybarat bolup, ol şu ýylyň iýun bilen dekabr aýlarynda dowam eder.

Futzal çempionatynyň duşuşyklary Aşgabat, Mary, Daşoguz hem-de Türkmenbaşy şäherlerinde geçiriler.

Ýeri gelende bellesek, geçen ýyl geçirilen ýurdumyzyň futzal çempionaty Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň “Deňizçi” toparynyň ýeňşi bilen tamamlanypdy.

Çempionata gatnaşýan toparlar:

“Deňizçi” (Balkan wel.)
“Köpetdag” (Aşgabat ş.)
“Gümrükçi” (Aşgabat ş.)
“Senagatbank” (Aşgabat ş.)
“Milli goşun” (Aşgabat ş.)
TNGIZT (Balkan wel.)
“Ahal” (Ahal wel.)
“Daşoguz” (Daşoguz wel.)

“Naýbaşy futzal ligasynyň” birinji hem-de ikinji aýlawlarynyň duşuşyklarynyň tertibi:
I aýlaw
24.06.2022 ý. 1-nji tapgyr Aşgabat şäheri

Oýun – 1«Köpetdag»«Ahal»10:00
Oýun – 2«Senagatbank»«Milli goşun»12:00
Oýun – 3«Gümrükçi»TNGIZT14:00
Oýun – 4«Deňizçi»«Daşoguz»16:00

25.06.2022 ý. 2-nji tapgyr

Oýun – 5«Daşoguz»«Milli goşun»10:00
Oýun – 6TNGIZT«Senagatbank»12:00
Oýun – 7«Ahal»«Gümrükçi»14:00
Oýun – 8«Deňizçi»«Köpetdag»16:00

27.06.2022 ý. 3-nji tapgyr

Oýun – 9«Senagatbank»«Ahal»10:00
Oýun – 10«Köpetdag»«Daşoguz»12:00
Oýun – 11«Gümrükçi»«Deňizçi»14:00
Oýun – 12«Milli goşun»TNGIZT16:00

28.06.2022 ý. 4-nji tapgyr

Oýun – 13«Daşoguz»TNGIZT10:00
Oýun – 14«Ahal»«Milli goşun»12:00
Oýun – 15«Deňizçi»«Senagatbank»14:00
Oýun – 16«Köpetdag»«Gümrükçi»16:00

30.06.2022 ý. 5-nji tapgyr

Oýun – 17«Milli goşun»«Deňizçi»10:00
Oýun – 18«Gümrükçi»«Daşoguz»12:00
Oýun – 19TNGIZT«Ahal»14:00
Oýun – 20«Senagatbank»«Köpetdag»16:00

01.07.2022 ý. 6-njy tapgyr

Oýun – 22«Deňizçi»TNGIZT10:00
Oýun – 21«Daşoguz»«Ahal»12:00
Oýun – 23«Köpetdag»«Milli goşun»14:00
Oýun – 24«Gümrükçi»«Senagatbank»16:00

15.07.2022 ý. 7-nji tapgyr Mary şäheri

Oýun – 25«Senagatbank»«Daşoguz»10:00
Oýun – 26«Milli goşun»«Gümrükçi»12:00
Oýun – 27TNGIZT«Köpetdag»14:00
Oýun – 28«Ahal»«Deňizçi»16:00

II-nji aýlaw

16.07.2022 ý. 8-nji tapgyr

Oýun – 29TNGIZT«Gümrükçi»10:00
Oýun – 30«Milli goşun»«Senagatbank»12:00
Oýun – 31«Ahal»«Köpetdag»14:00
Oýun – 32«Daşoguz»«Deňizçi»16:00

18.07.2022 ý. 9-njy tapgyr

Oýun – 33«Milli goşun»«Daşoguz»10:00
Oýun – 34«Senagatbank»TNGIZT12:00
Oýun – 35«Gümrükçi»«Ahal»14:00
Oýun – 36«Köpetdag»«Deňizçi»16:00

19.07.2022 ý. 10-njy tapgyr

Oýun – 37TNGIZT«Milli goşun»10:00
Oýun – 38«Daşoguz»«Köpetdag»12:00
Oýun – 39«Deňizçi»«Gümrükçi»14:00
Oýun – 40«Ahal»«Senagatbank»16:00

26.07.2022 ý. 11-nji tapgyr Türkmenbaşy şäheri

Oýun – 41TNGIZT«Daşoguz»10:00
Oýun – 42«Milli goşun»«Ahal»12:00
Oýun – 43«Senagatbank»«Deňizçi»14:00
Oýun – 44«Gümrükçi»«Köpetdag»16:00

27.07.2022 ý. 12-nji tapgyr

Oýun – 45«Deňizçi»«Milli goşun»10:00
Oýun – 46«Köpetdag»«Senagatbank»12:00
Oýun – 47«Daşoguz»«Gümrükçi»14:00
Oýun – 48«Ahal»TNGIZT16:00

29.07.2022 ý. 13-nji tapgyr

Oýun – 49«Senagatbank»«Gümrükçi»10:00
Oýun – 50«Ahal»«Daşoguz»12:00
Oýun – 51«Milli goşun»«Köpetdag»14:00
Oýun – 52TNGIZT«Deňizçi»16:00

30.07.2022 ý. 14-nji tapgyr

Oýun – 53«Daşoguz»«Senagatbank»10:00
Oýun – 54«Gümrükçi»«Milli goşun»12:00
Oýun – 55«Köpetdag»TNGIZT14:00
Oýun – 56«Deňizçi»«Ahal»16:00
Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.