“Ahal” topary AFK-nyň Kubogyny ýeňiş bilen başlady

AFK-nyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň toparçalaýyn tapgyrynda çykyş edýän “Ahal” topary ilkinji geçiren duşuşygynda ýeňiş gazandy. Täjigistanyň “Rawşan” topary bilen duşuşan “Ahal” 3:1 hasabynda üstün çykdy. Bişkek şäherinde geçirilen duşuşykda ýurdumyzyň wise-çempionynyň düzüminde Elman Tagaýew (14-nji hem-de 18-nji minutlar) bilen Gurban Annaýew (63-nji minut) tapawutlandylar.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň wise-çempiony “Ahal” “E” toparçasynda çykyş edýär. Onuň toparçadaky garşydaşlarynyň Gyrgyz Respublikasynyň çempiony “Dordoý” bilen Täjigistanyň “Rawşan” toparlarydygyny ýatladýarys. “Ahal” topary toparçadaky ikinji duşuşygyny 17-nji maýda “Dordoýyň” garşysyna geçirer.

Bu toparçanyň duşuşyklarynyň hemmesiniň hem Bişkek şäherindäki “Dolon Omurzakow” adyndaky stadionda geçirilýändigini ýatladýarys.

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.