“Energetik” topary futbol çempionatymyzyň öňüsyrasy düzümini güýçlendirdi

Mary şäheriniň “Energetik” toparynyň düzümine “Altyn Asyrdan” Orazmuhammet Işangulyýew, Igor Sekow, Silapberdi Goşşanow, Begmyrat Arbatow, “Ahaldan” Orazgeldi Seýidow geçdiler. Oýunçylaryň hemmesi hem toparda kärendesinde çykyş ederler.

Şeýle-de, toparyň düzümine Döwlet Baýramow, Şaweli Seýitgulyýew, Daýanç Durdyýew, Serdar Annamämmedow, Tirkiş Muhammetberdiýew (“Merw”), Batyr Geldiýew, Aşyrgeldi Ylýasow, Mämmedaly Karadanow (“Nebitçi”) hem-de Begmyrat Pirkuliýew (“Aşgabat”) dagy goşuldy.

Ýeri gelende bellesek, “Energetik” topary ýurdumyzyň futbol çempionatynyň geçen möwsüminiň jemi boýunça iň soňky, sekizinji orny eýeledi.

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.