Merkezi duşuşyk deňlikde tamamlandy
09 Iýul, 2021 ý.

Ýurdumyzyň futzal çempionatynda (Naýbaşy ligasy) dördünji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Bu tapgyryň merkezi duşuşygy ýaryş tertibiniň öňbaşçylarynyň arasynda geçirilip, onda “Köpetdag” bilen “Migrasiýa” toparlary 0:0 hasabynda deňme-deň oýnadylar.

Bu tapgyrdan soň 10 utukdan toplan “Köpetdag” bilen “Migrasiýa” toparlary öňdäki orunlary eýelemeklerini dowam edýärler.

Naýbaşy ligasynyň 5-nji, 6-njy, 7-nji hem-de 8-nji tapgyrlarynyň duşuşyklary 27-31-nji iýul aralygynda Mary şäherinde geçiriler.

Dördünji tapgyryň duşuşyklaryň netijeleri:

TNGIZT – “Serhetçi” – 8:3

Gollar: Rejepmämmet Ussameredow (3), Molladurdy Gylyçdurdyýew (2), Mekan Ýakubow, Jumamyrat Balkaraýew (2) (TNGIZT) – Babaly Islamow, Dawutguly Dürliýew, Yklym Orazmuhammedow (“Serhetçi”)

“Milli goşun” – “Gümrükçi” – 6:1

Gollar: Şamuhammet Babaýew, Timur Umirow (2), Orazberdi Myradow (2), Röwşen Daňatarow (“Milli goşun”) – Mekan Şamyradow (“Gümrükçi”)

“Köpetdag” – “Migrasiýa” – 0:0

“Senagatbank” – “Deňizçi” – 4:7

Gollar: Annaberdi Çaryýew, Berdiguly Meredow, Süleýman Babaýew, Yslam Çörliýew (“Senagatbank”) – Maksat Soltanow, Şiri Baýramdurdyýew, Kadyrberdi Berenow (2), Alişer Hudaýbergenow (2), Danil Pançenko (“Deňizçi”)

ÝARYŞ TABLISASY:

T/bTOPARLAROÝDUTU
1.“Köpetdag”431014-310
2.“Migrasiýa”431015-610
3.“Deňizçi”421130-147
4.“Gümrükçi”42029-126
5.“Milli goşun”412113-135
6.“Senagatbank”411210-144
7.TNGIZT410310-153
8.“Serhetçi”400410-360

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.