Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň çärýekfinalynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
04 Noýabr, 2021 ý.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 5-nji noýabrda geçirilýän Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky basleşigiň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň çärýekfinalynyň duşuşyklary:

05.11.2021 ý. (anna)

“Nebitçi” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:45

Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: B.Atdyýew (Tejen ş.), A.Jumaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: M.Öwezdurdyýew (Mary ş.)

Duşuşygyň komissary: G.Kanaýew (Aşgabat ş.)

“Aşgabat” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Nisa” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

Duşuşygyň komissary: R.Japarow (Aşgabat ş.)

“Merw” – “Şagadam”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: H.Abdiýazow (Daşoguz ş.), Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: Ş.Durdyýew (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň komissary: A.Mämmetgulyýew (Aşgabat ş.)

“Energetik” – “Köpetdag”

Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Mary ş.)

Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň komissary: H.Ataniýazow (Aşgabat ş.)

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.