Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 3-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
01 Noýabr, 2021 ý.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 1-nji hem-de 2-nji noýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 3-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

3-nji tapgyryň duşuşyklary:

01.11.2021 ý. (duşenbe)

“Ahal” – “Energetik”

Geçirilýän ýeri: “Nisa” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:30

Duşuşygyň emini: Ç.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň komissary: G.Kanaýew (Aşgabat ş.)

“Şagadam” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: H.Abdiýazow (Daşoguz ş.), Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

Duşuşygyň komissary: H.Ataniýazow (Aşgabat ş.)

02.11.2021 ý. (sişenbe)

“Köpetdag” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Jumaýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: M.Öwezdurdyýew (Mary ş.)

Duşuşygyň komissary: G.Kanaýew (Aşgabat ş.)

“Aşgabat” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Nisa” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), E.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň komissary: R.Japarow (Aşgabat ş.)

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.