Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 2-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
28 Oktýabr, 2021 ý.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 29-njy oktýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 2-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

2-nji tapgyryň duşuşyklary:
29.10.2021 ý. (anna)

“Altyn Asyr” – “Ahal”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 16:30
Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), B.Atdyýew (Tejen ş.)
Ätiýaçdaky emin: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)

“Merw” – “Köpetdag”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony, (Mary ş.)
Başlanýan wagty: 16:00
Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)
Ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Mary ş.)
Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)

“Nebitçi” – “Şagadam”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)
Başlanýan wagty: 16:15
Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)
Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.)

“Energetik” – “Aşgabat”
Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)
Kömekçi eminler: R.Ereşow (Türkmenabat ş.), Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)
Gözegçi emin: Ş.Durdyýew (Aşgabat ş.)

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.