Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 1-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
25 Oktýabr, 2021 ý.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 25 oktýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 1-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

1-nji tapgyryň duşuşyklary:

25.10.2021 ý. (duşenbe)

“Altyn Asyr” – “Energetik”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:00

Duşuşygyň emini: R.Ereşow (Türkmenabat ş.)

Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), E.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: Ş.Durdyýew (Aşgabat ş.)

“Ahal” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), R.Isaýew (Mary ş.)

Ätiýaçdaky emin: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)

“Şagadam” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 16:15

Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), B.Atdyýew (Tejen ş.)

Ätiýaçdaky emin: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)

“Köpetdag” – “Aşgabat” (geçirilen 12.11.2021 ý.)

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.