Federasiýa Kubogy – 2022: 5-nji hem-de 7-nji orunlar ugrundaky duşuşyklar geçirildi
05 Iýul, 2022 ý.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň (TFF) Kubogy ugrundaky ýaryşda bäşinji hem-de ýedinji orunlary eýelemek ugrundaky duşuşyklar geçirildi.

Paýtagtymyzyň “Köpetdag” toparynyň ýaşlar düzümini 2:1 hasabynda ýeňen ýurdumyzyň ýaşlar ýygyndy topary (U20) TFF-niň Kubogynda ýedinji orny eýeledi. Bäşinji orun ugrunda geçirilen duşuşykda “Merw” “Energetik” toparyndan oýundan soňky bellenen 11 metrlik urgularynyň netijesinde üstün çykdy.

TFF-niň Kubogynyň ýarymfinal duşuşyklary 6-njy iýulda geçirilip, onda “Ahal” “Aşgabat” bilen “Şagadam” bolsa “Nebitçi” bilen güýç synanyşar.

Bäsleşigiň final duşuşygy 7-nji iýulda oýnalar.

7-nji orun üçin duşuşyk:

“Köpetdag II” – U20 – 1:2

5-nji orun üçin duşuşyk:

“Merw” – “Energetik” – 0:0 (5:4; 11 m.j.u.)

06.07.2022 ý.:

Ýarymfinal duşuşyklar:

18:00 “Ahal” – “Aşgabat”

18:00 “Şagadam” – “Nebitçi”

07.07.2022 ý.:

18:00 3-nji orun ugrundaky duşuşyk

18:00 Final

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.