Aşgabat şäheriniň Kubogy ugrundaky ýaryşyň 4-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
14 Maý, 2022 ý.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 14-nji maýda geçirilýän Aşgabat şäheriniň Kubogy ugrundaky ýaryşyň 4-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

4-nji tapgyryň duşuşyklary:
14.05.2022 ý. (şenbe)
“Aşgabat” – “Altyn Asyr”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Aşgabat ş.; Büzmeýin etr.)
Başlanýan wagty: 17:00
Duşuşygyň emini: Jumamyrat Jumamyradow
Kömekçi eminler: Eziz Ýazmyradow, Akmyrat Jumaýew
Ätiýaçdaky emin: Myrat Nurberdiýew
Gözegçi emin: Şöhrat Durdyýew

“Köpetdag” – “Ahal II”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 17:00
Duşuşygyň emini: Nariman Garajaýew
Kömekçi eminler: Ýusup, Jumamyradow, Ahmet Jumamyradow
Ätiýaçdaky emin: Hanmyrat Gurbanow
Gözegçi emin: Maksat Seýitgulyýew

Bellik: Eminleriň hemmesi hem Aşgabat şäherine wekilçilik edýärler.

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.