Aşgabat şäheriniň Kubogy ugrundaky ýaryşyň 3-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
13 Maý, 2022 ý.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 13-nji maýda geçirilýän Aşgabat şäheriniň Kubogy ugrundaky ýaryşyň 3-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

3-nji tapgyryň duşuşyklary:
13.05.2022 ý. (anna)
“Ahal II” – “Aşgabat”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 15:30
Duşuşygyň emini: Begenç Allaberdiýew
Kömekçi eminler: Ahmet Jumamyradow, Hanmyrat Gurbanow
Ätiýaçdaky emin: Akmyrat Jumaýew
Gözegçi emin: Eldar Ramazanow
Oýnuň komissary: Hanmuhammet Atanyýazow

“Köpetdag” – “Altyn Asyr”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 18:00
Duşuşygyň emini: Akmyrat Gurbanow
Kömekçi eminler: Eziz Ýazmyradow, Myrat Nurberdiýew
Ätiýaçdaky emin: Jumamyrat Jumamyradow
Gözegçi emin: Hudaýnazar Rejepow
Oýnuň komissary: Rustam Japarow

Bellik: Eminleriň hemmesi hem Aşgabat şäherine wekilçilik edýärler.

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.