23-nji tapgyryň çäginde üç duşuşyk geçirildi
29 Noýabr, 2022 ý.

Şu gün, 29-njy noýabrda ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 23-nji tapgyrynyň çäginde duşuşyklaryň üçüsi geçirildi.

Mary şäherinde geçirilen duşuşykda ýerli toparlar «Merw» bilen «Energetik» özara güýç synanyşdylar. Bu duşuşykda döreden mümkinçiliklerini ýerlikli peýdalanan «Merw» 4:2 hasabynda ýeňiş gazandy. Gazanan bu ýeňşinden soň utugyny 39-a ýetiren «Merw» üçünji orny eýelemegini dowam edýär. 15 utugy bolan «Energetik» ýedinji orunda galdy.

Paýtagtymyzda geçirilen duşuşyk «Köpetdag» «Aşgabady» kabul etdi. Bu duşuşyk 1:1 hasabynda tamamlandy. 32 utuk toplan «Köpetdag» dördünji, 24 utugy bolan «Aşgabat» bolsa altynjy orunlary eýeleýärler.

Türkmenbaşy şäherinde ýerli «Şagadam» topary «Nebitçiden» 4:1 hasabynda üstün çykmagy başardy. 31 utugy bolan «Şagadam» bäşinji orunda, «Nebitçi» bolsa 10 utugy bilen iň soňky, sekizinji orunda barýar.

Futbol çempionatymyzyň 23-nji tapgyry 30-njy noýabrda «Ahal» bilen «Altyn Asyr» toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen tamamlanar. Bu duşuşyk paýtagtymyzdaky «Nusaý» stadionynda geçiriler.

23-nji tapgyryň duşuşyklarynyň netijeleri:

«Merw» – «Energetik» – 4:2
Gollar: 15, 36 (11 m.j.u.), 72 Alibek Abdyrahmanow, 22 Orazberdi Myradow («Merw») – 34 Begenç Alamow (öz derwezesine), 61 Ruslan Priýew («Energetik»)
Duýduryşlar: 90+5 Amangeldi Saparow («Merw») – 27 Serdar Annamämmedow, 35 Ruslan Priýew («Energetik»)
Geçirilen ýeri: «Sport toplumy» stadiony (Mary ş.)
Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), N.Garajaýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)
Gözegçi emin: Ş.Durdyýew (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: R.Japarow (Aşgabat ş.)

«Köpetdag» – «Aşgabat» – 1:1
Gollar: 69 (11 m.j.u.) Begenç Akmämmedow («Köpetdag») – 60 Merdan Muhadow («Aşgabat»)
Duýduryşlar: 36 Ýazgylyç Gurbanow («Köpetdag») – 24 Döwran Berdiýew, 30 Pirmyrat Sultanow, 31 Agajan Altyýew, 68 Begmyrat Pirkulyýew, 90+1 Baýjan Satlykow, 90+3 Rahym Baltaýew, tälimçi («Aşgabat»)
Meýdandan çykarylanlar: 43 Şamämmet Hydyrow («Köpetdag») – 43 Pirmyrat Sultanow («Aşgabat»)
Geçirilen ýeri: «Köpetdag» stadiony (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: H.Ataniýazow (Aşgabat ş.)

«Şagadam» – «Nebitçi» – 4:1
Gollar: 7 Yhlas Magtymow, 18 Mekan Aşyrow, 27, 44 Kerim Hojaberdiýew («Şagadam») – 90+2 (11 m.j.u.) Serdar Tukiýew («Nebitçi»)
Duýduryşlar: 81 Elýas Akyýew, 90 Resul Mahmydow, Baýramgeldi Nurlyýew, oýundan soň («Şagadam»)
Geçirilen ýeri: «Şagadam» stadiony (Türkmenbaşy ş.)
Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)
Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: A.Mämmetgulyýew (Aşgabat ş.)

Çempionatyň tablisasy:

T/bToparlarOÝDUTU
1.«Ahal» FK22193070-1360
2.«Altyn Asyr» FK22147137-1149
3.«Merw» FK23123836-3139
4.«Köpetdag» FK231021137-3732
5.«Şagadam» FK23941037-3331
6.«Aşgabat» FK23731325-3424
7.«Energetik» FK23431616-5115
8.«Nebitçi» FK23311926-7410
Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2023.
Ähli hukuklary goragly.