Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar milli ýygyndy toparynyň SANAWY:

T/bFamiliýasy, ady

Türgen

(tälimçi)

Sport

derejesi

1.Halylowa OgulbaharTürgenI-dereje
2.Eminowa MalikaTürgenI-dereje
3.Maksýutowa ElwiraTürgenI-dereje
4.Orazmedowa MahymTürgenI-dereje
5.Gurbanowa BagtygülTürgenI-dereje
6.Aýydowa MerjenTürgenI-dereje
7.Artykowa GözelTürgenI-dereje
8.Mämmetnazarowa ŞirinTürgenI-dereje
9.Beşimowa PatmaTürgenI-dereje
10.Beşimowa AýşaTürgenI-dereje
11.Musaskaýa MaýaTürgenI-dereje
12.Çaryýewa MariýaTürgenI-dereje
13.Eşnyýazowa HalidaTürgenI-dereje
14.Amanmuhammedowa EjeşTürgenI-dereje
15.Bersenýowa KristinaTürgenI-dereje
16.Mämmedowa JerenTürgenI-dereje
17.Mingazowa KamilaTürgenI-dereje
18.Amanberdiýewa AýşaTürgenI-dereje
19.Bagşyýewa MerjenTürgenI-dereje
20.Kiçigulowa SelbiTürgenI-dereje
21Mingazow KamilBaş tälimçi
22Gurbanow AkmyratDerwezebanlaryň tälimçisi

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2022.
Ähli hukuklary goragly.